تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - یا زهرا

یا زهرا

شهادت غریبانه ی بانوی مسلمین را به تمام مسلمین جهان تسلیت میگویم.

Hazrat Zahra