تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - زندگی مشترک

زندگی مشترک


فایل صوتی سخنرانی دکتر حبشی درمورد قواعد اساسی زندگی مشترک را از اینجا دانلود کنید.در این جلسه محور مباحث مطرح شده اصول و قواعد زندگی مشترک است:

- زندگی مشترک به چه معناست؟

- پیوند واقعی در زندگی چگونه پیوندی باید باشد؟

- وظیفه ی خانواده ها در زندگی جوانان چیست؟

- و .....