تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - مرد مقتدر!

مرد مقتدر!

سخنان دکتر حبشی درمورد تهدید کردن مرد در خانواده.

[http://www.aparat.com/v/ckwF9]