تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - همه هیچ اند

همه هیچ اند

رفتم یواشکی رتبه ارشدمو چک کنم... بگو چی دیدم؟؟؟؟!!!

همون رتبه ی پارسالو !!!!
البته یکی دوتا اینورتر
بعد جالبترش این بود که صالحه (که از بچه های ot شیراز بود ولی انتقالی گرفته بود رفته بود سمنان) هر دفعه امتحان داده بودیم رتبه هامون مثل هم شده بود! حتی امسال!!!

دیگه من که عمرا امتحان ارشد بدم صالحه هم میگفت بچسبیم به کار، عمری بود رشته دیگه ادامه بدیم؛ آخه ارشد رشته ما جوریه که بیشتر به درد این میخوره که پلی باشه واسه دکترا. خالیِ خالیش بدرد نمیخوره.
دیگه ما میخوایم دو دستی کارمونو بچسبیم

ارشدو ول کردیم ....
دوستان بگیرینش نخوره زمین!

بی مزه هم خودتی!

* طعنه خلق و جفای فلک و جور رقیب / همه هیچ اند اگـــر یار موافق باشد