تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - 5 چیز

5 چیز

موضوعات: سبک زندگی اسلامی , 

کسی که پنج چیز در او نباشد زندگی برایش گوارا نیست:

سلامت

امنیت
بی نیازی
قناعت
همسر موافق

امام صادق (علیه السلام)


رضوان نوشت: برای همه آرزوی زندگی گوارا دارم.