تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - من شناسی !

من شناسی !

موضوعات: دست نوشته ها , ازدواج , 
منظور شریفم البته خودشناسی هستا... ولی دیدم تکراری شده الکی از خودم اصطلاح ساختیدم!
داشتم سخنرانی دکتر فرهنگ رو گوش میکردم گفت یه کاغذ بردارین یه جدول بکشین، سه تا ستون: نام - صفات مثبت - صفات منفی
منم که زودقضاوت‌کن( ) گفتم بیا دوباره همون حرف همیشگی روانشناسا صفات خودتونو بنویسین... که ادامه اشو که شنیدم تغییر نظر دادم!
تو این جدول ابتدا اسم همسر (نامزد، عشق اول، عشق دوم یا هرکی مدنظر دارید!!!) رو می نویسید و سپس اسم 5-6 نفر از دوستان یا خانواده که باهاشون راحتیدو بنویسید. برای هرکدوم بارزترین صفات + و - رو بنویسید.
*نکته اول اینکه من چقدر از تجزیه و تحلیل ملت خوشم میاد! (گام اول خودشناسی )
بعد اشاره شد که یک جدول دیگه بکشید که فقط دو تا ستون داره: صفات + و صفات -  حالا نوبت جمع بندی صفات دوستانه! اگر صفت مثبت مشترکی بین دوستا و آشناهاتونه توی جدول با ذکر تعداد بنویسین؛ مثلاً پرانرژی 2، مهربون 3 و ... صفات منفی هم به همین صورت.

تبریک میگم شما جدول صفات مثبت و منفی خودتونو پرکردید!
به همین سادگی به همین خوشمزگی!

عنوان شد که این روش معتبر میباشه و چندجا ازجمله خارج! و داخل!! بررسی شده ولی گاهاً احتمال داره توی آدمای اطرافمون کسی باشه که خصلتی داشته باشه که ما نداریم چه خوب و چه بد! اینها از صفاتی هستن که استثنان.
بعد گفتن که یه جدول بکشین صفات منفی ای که دوست ندارین همسر آینده تون داشته باشه بنویسین و ....
همینجا بود که مجبور شدم قطع کنم برم کلینیک و دیگه از اون موقع به بعد بقیه شو گوش نکردم!

ادامه دارد....


* کلینیک تحت نظر آ.پ. میرم. باز هم برای جلوگیری از حضور بلک داگ به کار پناه بردم.....
** البته در ارتباط با جمله بالا الان دارم خودمو نقطه‌چین بارون میکنم! مراجع عزیز اول صبحم امروز با دوباند حنجره!! و سن یک سال و نیم چنان جیغ میزد که گوش داخلیم از صداش پاره شد و جیغش مستقیما روی مغزم مینشست!!!!
کلا امروز سه چهار نفر جیغ زنان یا گریه کنان بودن؛ و این برای من که دو ساله فقط ذهنی کار کردم و مراجع جسمی اونم از نوع جیغ جیغو نداشتم اندکی تحملش سخته.
*** در ارتباط با جدول بالا برای صفت منفی یک بنده خدایی نوشته بودم «خمیر»! خنده امم گرفته بود! خب هرچی میگن زود گوش میکنه دیگه خیلی حرف گوش کن بود (در ارتباط با همسرش) و من بجای واژه زن ذلیل از خمیر استفاده کردم!!
الان یعنی منم خمیرم... یا زن ذلیلم؟؟؟؟؟!!!!
فک کنم جیغای بچه ها تأثیر خودشونو گذاشتن من برم دیگه...!!!