تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - کفش و پا

کفش و پازن و شوهر مثل کفش و پا می مونن
کفشی که میگیری باید اندازه پات باشه
نه بزرگتر و نه کوچکتر که پاهاتو اذیت کنه
چون تا وقتی جوونی میتونی درداشو تحمل کنی
 اما وقتِ پیری
،
امان از اینکه کفشت اندازه ات نباشه
یا حتی کفش نداشته باشی....*


* دیالوگی پندآموز از یکی از فیلمهای آبکی تلویزیون! که اسم فیلمش یادم نی!

* در ادامه مباحث گفتن که جدول بعدی واسه خصلتهای بدیه که خودتون دارید و نمیخواید همسر آینده تون داشته باشه. بعد گفتن ببینید چقد راحت واسه بقیه میتونیم خصلت منفی بنویسیم اما نوبت خودمون که میرسه واسمون سخته
... ایرادای خودتونو بنویسید و سعی کنید اونا رو رفع کنید. سعی کنید خوبی ها رو زندگی کنید...

 سعی کنید دیگه!  بیشتر...

* بعدا نوشت: مریم خانوم! اون دوستم که گفتم دیگه استان فارس زندگی نمیکنه اصلا! رمز گذاشتی نمیتونم واست نظر بذارم. یه خبر از احوالاتت بده عزیز!