تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - حالت خاص!

حالت خاص!

موضوعات: دست نوشته ها , 
حال ندارم!
سرماخوردم در حد آنفولانزا با ۴ روز در جا افتادگی هنوز اندکی بدن درد و کمی تا قسمتی هوای بارانی دل!!!
دلم واسه روزایی گرفته که وقتی حالم گرفته بود سریع میپیچوندم میرفتم تپه... تو این شهر نه فرصت درست و حسابی هست و نه مسیر کوتاهه
........

× امروز علیرضا خیلی شیک همونطور که کف مینی بوس نشسته دست میکنه تو جیبش و پلاستیک ساندویچشو درمیاره مچاله میکنه کنار گوشش؛ بعد هم با گفتار ناقصش میگه :الو ... بابا ؟؟؟ الو... حتی آقای راننده که کمی اخمالو بنظر میرسه همیشه با دیدن علیرضا لبخند میزنه.. مثل من که دلم براش ضعف میره! از اون بچه هاست که حتی با شر و قلدر بودن کودکانه اش مهر خاصی داره که به دل همه میفته.

×× صدایم را به یاد آر اگر آواز همهیری به پا شد...