تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - پیچک (۴)

پیچک (۴)

موضوعات: دست نوشته ها , متفرقه , پیچک , 
آرامش‌بخش ترین مکان دنیا
زیر پای باران است..
که با هر قطره اش
فرشته ای بر زمین نزول میکند....رضوانه نوشت: البته به شرطی که مثل ما هوا آلودگیش به درجه هشدار نرسیده باشه!!!!