تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - مهر ورزی

مهر ورزی

همان قدری که مرد در خانواده ذیحق است زن هم ذیحق است.
نباید به زن زور بگویید و تحمیل کنید، به حسب جسم، او ضعیف تر است، بعضی ها خیال می کنند که بله، حالا باید زور بگویند، صدایشان را کلفت کنند و دعوا و تحمیل کنند.×
مقام معظم رهبری ۱۱/۱۲/۷۳
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

با ایمان ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنها و مهر ورزترین شان به خانواده خود است.
بحارالانوار، ج71، ص 378.


×رضوانه نوشت: داشتم فکر میکردم هنوزم از این آدمای زورگو هست؟؟؟... امروز از همکارا یکی دومورد در مورد خانواده بچه ها شنیدم که هنوز از اینجور مردا هستن و خیلی هم کم نشده: و تشنج و تشنج و تشنج در خانه و مشکلات یادگیری در مدرسه برای فرزند