تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - آلاچیق (13)

آلاچیق (13)
یک ثروتمند مثل یک فقیر است؛ هر دو دلشان میخواهد وقتی وارد خانه شدند، خانه به آنها آرامش و امنیت و احساس راحتی و آسودگی بدهد؛
این را همه مردها میخواهند.
همه زن ها هم میخواهند وقتی شوهرشان وارد خانه شد، خانه را پر از شیرینی و شادی کند؛ خانه برایشان محیط راحتی و شادی شود.

مقام معظم رهبری ۲۰/۳/۱۳۸۳