تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - مطالب اردیبهشت 1395

نمایش نامه

موضوعات: دست نوشته ها , 

امروز با نغمه و بچه ها رفتیم جشنواره تئاتر استثنایی.

یه نمایشنامه درمورد ماهی ای بود که عاشق ماه تو آسمون شده بود و هر چی قورباغه ی برکه بهش میگفت تو نمیتونی به اون برسی ماهی قبول نمیکرد و آخر سر از برکه افتاد بیرون و مرد؛ چهارشنبه هفته پیش نغمه پیشنهاد داد بعد از صدای برکه (که در تمام طول نمایش پخش میشد) آهنگ «ماه و ماهی» اشرف زاده رو پخش کنیم. خیییلی نمایشنامه قشنگی شد! مخصوصا که بچه ها نه تپق زدن نه دیالوگاشون یادشون رفت. فقط ولوم صداشون پایین بود؛ کلی دعا کردیم داورا همین یه قلمو بیخیال شن! تا ببینیم چی میشه.

×گروه اول بچه های کم شنوای پیش دبستانی امام رضا بودن. اینقدرررر ناز بودن و با نمک اجرا کردن که خدا میدونه! راوی شون از خود بچه ها بود که هر وقت بقیه دیالوگاشون یادشون میرفت میزد بهشون میگفت: بگو بگو دیگه!! :)))) نمایش شون درمورد یه اردک کم شنوا بود و میخواستن بگن که کم شنوا و ناشنوایان با بقیه فرقی ندارن.